Nina Tange

 

Jeg er optaget af tilværelsens modsætninger:

tilblivelse og tilintetgørelse, lys og mørke,

liv og død.

 

Modsætninger, som er uomgængelige

i naturen og I den menneskelige eksistens.

 

I mine billeder arbejder jeg med at lade modsætningerne komme til syne I et

ekspressivt billedsprog, der spejler lysets livgivende og mørkets tilintetgørende kræfter som gennemstrømninger af naturen og af menneskets indre og ydre virkelighed.

 

I billedet kan det skjulte og oversete træde frem I al sin pragt eller grusomhed og give helheden ny betydning.

 

Inspiration finder jeg I det nordiske landskab,

i egne erfaringer og I eksistentielle og religiøse tydninger af eksistensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved